GSM (svi modeli)

Usluga servisa:

Izmjena neispravnih djelova:

 • Kablovi
 • Ekran
 • Okvir /kučište
 • Mikrofon
 • Baterija
 • Zvučnik
 • WiFi Antene
 • GSM Antena
 • Kamera
 • Vibracija
 • Tipkovnica
 • Matična ploča
 • Sim držač
 • servis nakon pada uređaja u vodu...
 • za sve ostalo kontaktirajte nas na 098/177-7777

Usluga servisa:

Otklanjanje softverskih problema, backup i nadogradnja:

 • otključavanje za rad na SVIM mrežama
 • nadogradnja firmware-a
 • ubacivanje HR menija
 • backup svih Vaših podaka
 • prebacivanje Vaših podataka na drugi uređaj
 • prebacivanje Vaših podataka sa SIM kartice na uređaj
 • brisanje svih podataka sa uređaja (u slučaju prodaje)
 • uređaj se neće upaliti
 • za sve ostalo kontaktirajte nas na 098/177-7777